logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografovIng. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 496, 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.skwww.meraniespotreby.skwwww.sledovaniespotreby.sk


ČASTÉ OTÁZKY


Tu nájdete odpovede na Vaše najčastejšie otázky, s ktorými sa na nás obracajú naši stáli ale aj noví zákazníci. Snažíme sa na ne odpovedať čo najdôslednejšie a naše odpovede podložiť aj znením príslušného paragrafu konkrétneho zákona (viď www.zbierka.sk, www.zakon).
Našim cieľom je poskytnúť zákazníkovi takú službu, ktorej výsledok je použiteľný v zmysle platných zákonov a nie je týmito zákonmi spochybniteľný.
Na Vaše otázky sme sa snažili odpovedať čo najkratšie a najzrozumiteľnejšie. Vzhľadom na závažnosť problému to nebolo vždy možné. Pod nadpisom ODPOVEĎ je uvedená stručná odpoveď na Vašu otázku, alebo je v časti ZÁVER. Ak Vás zaujímajú vysvetľujúce podrobnosti, sú uvedené v časti „Vysvetlenie nájdeme v :“ alebo „Čo to znamená, nájdeme v :“.

otazky1otazky2otazky3