logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografovIng. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 496, 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.skwww.meraniespotreby.skwwww.sledovaniespotreby.sk

REFERENCIE – NAŠI ZÁKAZNÍCI


Referencie poskytujeme len našim potencionálnym zákazníkom a to na vyžiadanie. V prípade vážneho záujmu Vám zašleme zoznam našich realizovaných zákaziek a to jednak v oblasti úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov ako aj v oblasti predaja a montáže prietokomerov na PL, záznamníkov spotreby PL a vykonanej práce, GPS monitorovacích zariadení.

Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov vykonávame pre fyzické osoby, právnické osoby, rozpočtové organizácie a štátnu správu.