logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografovIng. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska • 013 01 Teplička nad Váhom
tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) :
Pracovisko 1: Poľnohospodárska, • 013 01 Teplička nad Váhom

tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495, 0905 805 375
Pracovisko 2: Železničná 19 • 082 21 Veľký Šariš • mobil: 0908 140 404
e-mail: info@skrobanek.sk


Prietokomer EPV 2 (bez ochrannej krabice) s digitálnym počítadlom CUB
(klikni pre zväčšenie + popis)

Prietokomer EPV 2 (v ochrannej krabici) s digitálnym počítadlom CUB
(klikni pre zväčšenie + popis)

Prietokomer EPV 2 (v ochrannej krabici) so záznamníkom spotreby PL On-line
(klikni pre zväčšenie + popis)

Prietokomer EPV 2 (bez ochrannej krabice) s monitorovacím zariadením GPS On-line (GPS Real-time)
(klikni pre zväčšenie + popis)

Prietokomer EPV 2 (v ochrannej krabici) s monitorovacím zariadením GPS On-line (GPS Real-time)
(klikni pre zväčšenie + popis)

Prietokomer EPV 2 (vyhotovenie pre ťažké podmienky) s digitálnym počítadlom CUB
(klikni pre zväčšenie + popis)

Prietokomer EPV 2 (vyhotovenie pre ťažké podmienky) so záznamníkom spotreby PL On-line
(klikni pre zväčšenie + popis)

Prietokomer EPV 2 (vyhotovenie pre ťažké podmienky) s monitorovacím zariadením GPS On-line (GPS Real-time)
(klikni pre zväčšenie + popis)

Prietokomer EPV 2.2 s digitálnym počítadlom CUB
(klikni pre zväčšenie + popis)

Prietokomer EPV 2.2 so záznamníkom spotreby PL On-line
(klikni pre zväčšenie + popis)

Prietokomer EPV 2.2 s monitorovacím zariadením GPS On-line (GPS Real-time)
(klikni pre zväčšenie + popis)

PRIETOKOMERY NA POHONNÉ LÁTKY (PL) PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ A MECHANIZMY – SPOTREBA PL POD KONTROLOU


A. Evidenčný prietokomer objemový na PL pre vozidlá a mechanizmy so vznetovým a zážihovým motorom (EPV 1, EPV 2, EPV 2.2)

Zariadenie sa skladá z objemového prietokomera, stabilizačného člena, spojovacích armatúr a záznamového zariadenia. Zapojenie zabezpečuje požadovanú presnosť merania.
Evidenčný prietokomer môže by
ť vložený do zaplombovanej plastovej krabice, z ktorej sú vyvedené pripojovacie hadice a kábel. Prietokomer a jeho pripojenie na palivový systém vozidla sú zaplombované. Tieto opatrenia zabraňujú možnosti neoprávneného zásahu do meracej zostavy.

Výhody:
• nezasahuje do konštrukcie palivovej nádrže,
• zaznamenáva len palivo, ktoré ním pretečie, palivo ktoré prietokomer nezaznamená bolo odcudzené,
• po odsledovaní spotreby PL sa dá prietokomer premontovať na iné vozidlo, resp. mechanizmus,
• prietokomery EPV 1, EPV 2, EPV 2.2 majú impulzný výstup,
• presnosť merania je do 1%.

Umožňuje kumulatívny záznam:
• celkovej spotreby PL.

Evidenčný prietokomer objemový môže pracovať so záznamovými zariadeniami:

a) Základné vyhotovenie:
• S digitálnym počítadlom, ktoré kumulatívne zaznamenáva celkovú spotrebu paliva. Po dosiahnutí maximálnej hodnoty sa automaticky vynuluje. Iné vynulovanie môže vykonať jedine dodávateľ.

b) Alternatívne vyhotovenie:
• So záznamníkom spotreby PL On-line, údaje sa prenášajú na web server GSM sieťou.
• So znamníkom spotreby PL Off-line, údaje sa ukladajú na flash kartu.
• So systémom monitorovania GPS On-line, údaje sa prenášajú na web server GSM sieťou.
• So systémom monitorovania GPS Off-line, údaje sa ukladajú na flash kartu.

Typ prietokomera závisí od typu motora vozidla resp. mechanizmu, na ktorý bude namontovaný.

Typy ponúkaných prietokomerov:
EPV 1
EPV 2
EPV 2.2

A1. Evidenčný prietokomer objemový na PL typ EPV 1, EPV 2

Má jednu odmeriavaciu komôrku a odmeriava priamou objemovou metódou PL spotrebované motorom vozidla resp. mechanizmu. Prepadové palivo sa vracia do stabilizačného člena, kde je odčítané. Evidenčný prietokomer je vložený do zaplombovanej plastovej krabice, z ktorej sú vyvedené pripojovacie hadice a kábel.

Prietokomer EPV 1 má výhodu, že impulzné číslo tohto prietokomera je 1000 imp./L, je určený pre prietok 1 až 100 L/h, je osadený snímačmi 1xReed kontakt a 1xHallova sonda. Používa sa namiesto prietokomera AQUAMETRO VZP 4 a v dodávke s displejom sa používa namiesto prietokomera AQUAMETRO VZD 4 (impulzné číslo 200 imp./L, prietok 1 až 80 L/h, 1xHallova sonda).

Prietokomer EPV 2 má výhodu, že impulzné číslo tohto prietokomera je 400 imp./L, je určený pre prietok 2 až 500 L/h, je osadený snímačmi 1xReed kontakt a 1xHallova sonda. Používa sa namiesto prietokomera AQUAMETRO VZP 8 a v dodávke s displejom sa používa namiesto prietokomera AQUAMETRO VZD 8 (impulzné číslo 80 imp./L, prietok 4 až 200 L/h, 1xHallova sonda).
Používa sa aj namiesto prietokomera AQUAMETRO DFM 8S (impulzné číslo 80 imp./L, prietok 4 až 180 L/h, 1xHallova sonda).

Prietokomery EPV 1, EPV 2 ponúkame aj bez príslušenstva (palivové hadice, prípojky na palivový systém, kábel, krabica) za zvýhodnené ceny, ktoré sú uvedené v cenníku. V tomto vyhotovení sú určené pre samomontáž.

A2. Evidenčný prietokomer objemový, diferenčný na PL typ EPV 2.2

Má dve samostatné odmeriavacie komôrky pracujúce na princípe diferenčného merania. Každá komôrka meria prietok paliva samostatne. Vo vstupnej vetve palivo prúdiace z palivovej nádrže a vo výstupnej vetve palivo vracajúce sa do palivovej nádrže.

Prietokomer EPV 2.2 má výhodu, že impulzné číslo tohto prietokomera je 400 imp./L, je určený pre prietok 2 až 500 L/h, je osadený snímačmi 2xReed kontakt a 2xHallova sonda.
Je náhradou za diferenčný prietokomer EDM 1404 (impulzné číslo 322 imp./L, prietok 4 až 200 L/h,1xHallova sonda), ktorý sa prestal vyrábať.
Používa sa namiesto diferenčného prietokomera AQUAMETRO DFM-8D (impulzné číslo 80 imp./L, prietok 4 až 180 L/h, 2xHallova sonda).

Prietokomer EPV 2.2 ponúkame aj bez príslušenstva (palivové hadice, prípojky na palivový systém, kábel, krabica) za zvýhodnenú cenu, ktorá je uvedená v cenníku. V tomto vyhotovení je určený pre samomontáž.

B. Evidenčný elektronický prietokomer EP 3

Elektronický prevodník spotreby a prevádzky je najmodernejšia nepriama metóda merania spotreby paliva a niektorých prevádzkových parametrov motorových vozidiel a mechanizmov s elektronickými vstrekovacími systémami pre diesel (TDI/EDC/CanBus/SerialBus/FMS) a pre jednobodové a viacbodové vstrekovanie benzínu.

Výhody:
• nezasahuje do konštrukcie palivovej nádrže a ani do palivovej sústavy,
• kopíruje údaje z riadiacej jednotky motora a tieto samostatne spracováva,
• presnosť merania je do 1%.

Umožňuje kumulatívny záznam:
• celkovú a priemernú spotrebu (na chod motora, na voľnobeh motora, spotrebu na jazdu),
• celkový čas (chodu motora, voľnobehu motora, jazdy),
• celkovú prejdenú dráhu, priemernú rýchlosť a otáčky,
• čas chodu a spotrebu vedľajšieho pohonu,
• čas použitia motorovej brzdy.

Prevodník môže pracovať so záznamovými zariadeniami:
• Samostatne, údaje sa do PC prenášajú čítačkou.
• S digitálnym počítadlom, ktoré kumulatívne zaznamenáva celkovú spotrebu paliva.
• So záznamníkom spotreby PL On-line, údaje sa prenášajú na web server GSM sieťou.
• So záznamníkom spotreby PL Off-line, údaje sa ukladajú na flash kartu.
• So systémom monitorovania GPS On-line, údaje sa prenášajú na web server GSM sieťou.
• So systémom monitorovania GPS Off-line, údaje sa ukladajú na flash kartu.