logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografovIng. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska • 013 01 Teplička nad Váhom
tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) :
Pracovisko 1: Poľnohospodárska, • 013 01 Teplička nad Váhom

tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495, 0905 805 375
Pracovisko 2: Železničná 19 • 082 21 Veľký Šariš • mobil: 0908 140 404
e-mail: info@skrobanek.sk


Záznamník spotreby PL On-line
(klikni pre zväčšenie + popis)

ZÁZNAMNÍKY SPOTREBY POHONNÝCH LÁTOK (PL) – EFEKTÍVNA KONTROLA SPOTREBY PL A VYKONANEJ PRÁCE


A. Záznamník spotreby PL On-line

Pri spustení motora vozidla, začatí práce nadstavby (napr. domiešavač betónu, autožeriav, hydraulická ruka...), alebo pri spustení samostatnej technickej jednotky STJ (napr. klimatizácia, nezávislé kúrenie, chladiarenská jednotka...) začne zaznamenávať prevádzkové parametre, ktoré sa prenášajú GSM sieťou na web server alebo do zvoleného mobilného telefónu, kde ich je možné prezerať v reálnom čase (on-line). Zákazník má prístup na web server cez meno a heslo. Služba web serveru je spoplatnená.

Zaznamenáva:

 • dátum a čas,

 • čas začiatku jazdy a konca jazdy,

 • celkový čas jazdy,

 • motohodiny (práca nadstavby, činnosť STJ),

 • spotrebu paliva na jazdu (celková, priemerná),

 • spotrebu paliva na prácu nadstavby, na činnosť STJ (celková, priemerná),

 • náhly pokles / prírastok hladiny paliva v nádrži (ak je pripojený hladinomer),

 • ostatné prevádzkové parametre (použitie majáka, bŕzd, otáčky motora, tlak oleja a pod.),

 • prejdenú vzdialenosť podľa tachografu (tachometra),

 • priemernú rýchlosť,

 • použitie alarmového tlačítka.


Umožňuje:
 • sledovať stav dátového spojenia so serverom a napájacie napätie zariadenia. V prípade prerušenia dátového spojenia so serverom alebo v prípade prechodu napájania na záložný zdroj zašle alarmovú SMS správu do zvoleného mobilného telefónu.

 • vypnutie motora na diaľku pri odcudzení vozidla,

 • registráciu vodiča a rozlíšenie na jazdu služobnú alebo súkromnú,

 • vkladanie údajov o čerpaní PL z tankovacích kariet alebo blokov do systému,

 • doposielanie údajov z roamingu alebo z miesta mimo pokrytia GSM,

 • generovať knihu prevádzky a spotreby, vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca, vrátane času státia,

 • generovať knihu vstupov (zobraziť stav: nadstavby, STJ, ostatných prevádzkových parametrov), vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca, vrátane času nečinnosti,

 • archivovať údaje na hlavnom a záložnom serveri s prístupom k údajom 24 hodín denne.B. Záznamník spotreby PL Off-line


Pri spustení motora vozidla, začatí práce nadstavby (napr. domiešavač betónu, autožeriav, hydraulická ruka...), alebo pri spustení samostatnej technickej jednotky STJ (napr. klimatizácia, nezávislé kúrenie, chladiarenská jednotka...) začne zapisovať prevádzkové parametre na flash kartu. Pomocou nej sa zaznamenané údaje prenášajú do PC. Odtiaľ sa automaticky exportujú na web server, kde sa automaticky spracujú a kde si ich zákazník môže prezerať. Služba web serveru je bezplatná.

Zaznamenáva:
 • dátum a čas,

 • čas začiatku jazdy a konca jazdy,

 • celkový čas jazdy,

 • motohodiny (práca nadstavby, činnosť STJ),

 • spotrebu paliva na jazdu (celková, priemerná),

 • spotrebu paliva na prácu nadstavby, na činnosť STJ (celková, priemerná),

 • náhly pokles / prírastok hladiny paliva v nádrži (ak je pripojený hladinomer),

 • ostatné prevádzkové parametre (použitie majáka, bŕzd, otáčky motora, tlak oleja a pod.),

 • prejdenú vzdialenosť podľa tachografu (tachometra),

 • priemernú rýchlosť.


Umožňuje:
 • sledovať napájacie napätie zariadenia, v prípade prechodu napájania na záložný zdroj tento stav zaznamenať na flash kartu,

 • registráciu vodiča a rozlíšenie na jazdu služobnú alebo súkromnú,

 • vkladanie údajov o čerpaní PL z tankovacích kariet alebo blokov do systému,

 • generovať knihu prevádzky a spotreby, vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca, vrátane času státia,

 • generovať knihu vstupov (zobraziť stav: nadstavby, STJ, ostatných prevádzkových parametrov), vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca, vrátane času nečinnosti,

 • archivovať údaje na hlavnom a záložnom serveri s prístupom k údajom 24 hodín denne.