logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografov


Stacks Image 724

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska • 013 01 Teplička nad Váhom
tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) :
Pracovisko 1: Poľnohospodárska, • 013 01 Teplička nad Váhom

tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495, 0905 805 375
Pracovisko 2: Železničná 19 • 082 21 Veľký Šariš • mobil: 0908 140 404
e-mail: info@skrobanek.sk


Certifikát 1 (1)

Certifikát 1 (1)

Certifikát 1 (2)

Certifikát 1 (2)

Certifikát 2

Certifikát 2

Certifikát 3

Certifikát 3

Certifikát 4

Certifikát 4

Certifikát 5

Certifikát 5

Certifikát 6 (1)

Certifikát 6 (1)

Certifikát 6 (2)

Certifikát 6 (2)

Certifikát 7

Certifikát 7

Certifikát 8

Certifikát 8

Certifikát 9

Certifikát 9

Osvedčenie 10

Osvedčenie 10

Osvedčenie 11

Osvedčenie 11

1. NA VÝKON ÚRADNÉHO MERANIA SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV


A. AUTORIZÁCIA

1. Rozhodnutie o autorizácii č. 2015/900/009168/00057 z 9. februára 2015
Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

B. AKREDITÁCIA

2. Osvedčenie o akreditácii č. S-085 zo dňa 17.3.2015
Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia.
Príloha k rozhodnutiu č. 074/5574/2015/2 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-085 zo dňa 17.3.2015

C. SPÔSOBILOSŤ OSÔB V OBLASTI METROLÓGIE

3. Certifikát číslo 1614/18/R
Ing. Igor Škrobánek
Zástupca právnickej osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.

4. Certifikát číslo 2756/18/R
Juraj Škrobánek
Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.

5. Certifikát číslo 4473/18
Ing. Jozef Šedo
Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.

2. NA VÝKON OVEROVANIA TACHOGRAFOV – ZÁZNAMOVÝCH ZARIADENÍ V CESTNEJ DOPRAVE


A. AUTORIZÁCIA

6. Rozhodnutie o autorizácii č. 2014/900/004699/01902 z 2. septembra 2014
Autorizácia na výkon overovania určených meradiel (TACHOGRAFOV – záznamových zariadení v cestnej doprave)

B. SPÔSOBILOSŤ OSÔB V OBLASTI METROLÓGIE

7. Certifikát číslo 3208/16/R
Juraj Škrobánek
Zástupca právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel

8. Certifikát číslo 4050/16
Ing. Jozef Šedo
Osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel

C. OSVEDČENIA

9. Osvedčenie o účasti v medzilaboratórnom porovnávacom meraní MLPM: K 07/11
Požiadavka: medzinárodná norma ISO/IEC 17043:2011 a smernica MSA L/08
Účastník: Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.

10. Osvedčenie o účasti v medzilaboratórnom porovnávacom meraní MLPM: UNMS 02/16
Požiadavka: medzinárodná norma ISO/IEC 17043:2011
Účastník: Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D., Pracovisko 2: Železničná 19, 082 21 Veľký Šariš