logo

• Autorizované a akreditované
skúšobné laboratórium na úradné
meranie spotreby paliva motorových
vozidiel a mechanizmov
• Autorizované metrologické
pracovisko na overovanie tachografovIng. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla: Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE): Poľnohospodárska • 013 01 Teplička nad Váhom
tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0905 805 375, 0911 924 495
Prevádzka AMP (TACHOGRAFY) :
Pracovisko 1: Poľnohospodárska, • 013 01 Teplička nad Váhom

tel.: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495, 0905 805 375
Pracovisko 2: Železničná 19 • 082 21 Veľký Šariš • mobil: 0908 140 404
e-mail: info@skrobanek.sk


Monitorovacie zariadenie GPS On-line (GPS Real-time)
(klikni pre zväčšenie + popis)

GPS MONITOROVACIE ZARIADENIA - VOZIDLÁ A MECHANIZMY POD NEPRETRŽITOU KONTROLOU


A. GPS On-line

Využíva technológiu satelitného navigačného systému GPS a GSM komunikácie. Zaznamenáva GPS údaje v reálnom čase a tieto spolu s prevádzkovými parametrami, ktoré sú snímané pri činnosti motora vozidla, pri práci nadstavby (napr. domiešavač betónu, autožeriav, hydraulická ruka...), alebo pri práci samostatnej technickej jednotky STJ (napr. klimatizácia, nezávislé kúrenie, chladiarenská jednotka...) prenáša GSM sieťou na web server alebo na server zákazníka resp. do zvoleného mobilného telefónu vo zvolenom intervale (od 1 sekundy), kde ich je možné prezerať v reálnom čase (on-line). Zákazník má prístup na web server cez meno a heslo. Služba web serveru je spoplatnená.

Zaznamenáva:

 • dátum a čas,

 • presnú okamžitú polohu v reálnom čase,

 • začiatok jazdy a koniec jazdy (čas a miesto),

 • celkový čas jazdy,

 • motohodiny (práca nadstavby, činnosť STJ),

 • spotrebu paliva na jazdu (celkovú, priemernú),

 • spotrebu paliva na prácu nadstavby, na činnosť STJ (celkovú a priemernú),

 • náhly pokles / prírastok hladiny paliva v nádrži (ak je pripojený hladinomer),

 • ostatné prevádzkové parametre (použitie majáka, bŕzd, otáčky motora, tlak oleja a pod.),

 • prejdenú vzdialenosť podľa GPS (alebo aj podľa tachografu resp. tachometra),

 • okamžitú rýchlosť, priemernú rýchlosť,

 • použitie alarmového tlačítka.


Umožňuje:
 • posielať všetky údaje z vozidla v reálnom čase vo zvolenom intervale (od 1 sekundy),

 • sledovať všetky vozidlá zákazníka v reálnom čase na mapovom podklade, teda využívať funkciu dispečerského pracoviska v reálnom čase,

 • lokalizovať vozidlo pomocou SMS správ, t. j. systém na vyžiadanie zašle SMS správu s GPS súradnicami polohy vozidla a s aktuálnymi stavmi snímaných prevádzkových parametrov do zvoleného mobilného telefónu,

 • zobrazenie v presných mapových podkladoch s presnosťou ulíc až na popisné číslo budovy,

 • sledovať parkovaciu polohu, limitnú rýchlosť, stav dátového spojenia so serverom, napájacie napätie zariadenia, zadanú oblasť (pohyb vozidla vo zvolenej oblasti, po zvolenej trase). V prípade porušenia predvolených stavov zasiela alarmové SMS správy do zvoleného mobilného telefónu.

 • vypnutie motora na diaľku pri odcudzení vozidla,

 • registráciu vodiča a rozlíšenie na jazdu služobnú alebo súkromnú,

 • vkladanie údajov o čerpaní pohonných látok (PL) z tankovacích kariet alebo blokov do systému,

 • vkladanie vlastných bodov (POI) do mapového podkladu (zákazníci, trasy a pod.),

 • doposielanie údajov z roamingu alebo z miesta mimo pokrytia GSM,

 • generovať knihu jázd (výkaz o prevádzke vozidla), vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca, vrátane času státia,

 • generovať knihu vstupov (zobraziť stav: nadstavby, STJ, ostatných prevádzkových parametrov), vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca, vrátane času nečinnosti,

 • prehrávanie a zobrazovanie všetkých jázd a stavov nadstavby, STJ a ostatných prevádzkových parametrov z archívu knihy jázd na mapovom podklade,

 • archivovať údaje na hlavnom a záložnom serveri s prístupom k údajom 24 hodín denne.B. GPS Off-line


Využíva technológiu satelitného navigačného systému GPS. Zaznamenáva GPS údaje a tieto spolu s prevádzkovými parametrami, ktoré sú snímané pri činnosti motora vozidla, pri práci nadstavby (napr. domiešavač betónu, autožeriav, hydraulická ruka...), alebo pri práci samostatnej technickej jednotky STJ (napr. klimatizácia, nezávislé kúrenie, chladiarenská jednotka...) zapisuje na flash kartu. Pomocou nej sa zaznamenané údaje prenášajú do PC. Odtiaľ sa automaticky exportujú na web server, kde sa automaticky spracujú a kde si ich zákazník môže prezerať. Služba web serveru je spoplatnená.

Zaznamenáva:
 • dátum a čas,

 • presnú polohu,

 • začiatok jazdy a koniec jazdy (čas a miesto),

 • celkový čas jazdy,

 • motohodiny (práca nadstavby, činnosť STJ),

 • spotrebu paliva na jazdu (celkovú, priemernú),

 • spotrebu paliva na prácu nadstavby, na činnosť STJ (celkovú a priemernú),

 • náhly pokles / prírastok hladiny paliva v nádrži (ak je pripojený hladinomer),

 • ostatné prevádzkové parametre (použitie majáka, bŕzd, otáčky motora, tlak oleja a pod.),

 • prejdenú vzdialenosť podľa GPS (alebo aj podľa tachografu resp. tachometra),

 • priemernú rýchlosť.


Umožňuje:
 • zobrazenie v presných mapových podkladoch s presnosťou ulíc až na popisné číslo budovy,

 • sledovať parkovaciu polohu, limitnú rýchlosť, stav napájacieho napätia zariadenia, zadanú oblasť (pohyb vozidla vo zvolenej oblasti, po zvolenej trase). V prípade porušenia predvolených stavov vyznačiť porušenia.

 • registráciu vodiča a rozlíšenie na jazdu služobnú alebo súkromnú,

 • vkladanie údajov o čerpaní PL z tankovacích kariet alebo blokov do systému,

 • vkladanie vlastných bodov (POI) do mapového podkladu (zákazníci, trasy a pod.),

 • generovať knihu jázd (výkaz o prevádzke vozidla), vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca, vrátane času státia,

 • generovať knihu vstupov (zobraziť stav: nadstavby, STJ, ostatných prevádzkových parametrov), vytvárať sumár dňa, týždňa, mesiaca, vrátane času nečinnosti,

 • prehrávanie a zobrazovanie všetkých jázd a stavov nadstavby, STJ a ostatných prevádzkových parametrov z archívu knihy jázd na mapovom podklade,

 • archivovať údaje na hlavnom a záložnom serveri s prístupom k údajom 24 hodín denne.