/;;;;;;...................................................36++0..........

logo

• Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov je akreditované SNAS


výmena tachografov

Najlacnejšie overeovanie a výmena tachografov

ÚRADNÉ MERANIE SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV

Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je nepretržite od roku 1999 akreditované SNAS a autorizované ÚNMS SR.

Osvedčenie o úradnom meraní vydané našou firmou dokladuje zmenenú, teda zvýšenú spotrebu paliva v porovnaní so spotrebou paliva uvedenou v Osvedčení o evidencii (Technickom preukaze) resp. Technickom osvedčení vozidla (ďalej „TP“).
ZÁKLADNÁ SPOTREBA PALIVA UVEDENÁ V TP JE URČENÁ HOMOLOGIZAČNOU SKÚŠOBŇOU ZA IDEÁLNYCH PODMIENOK UDRŽIAVANÝCH PRI TESTE A JE ROVNAKÁ PRE VŠETKY VOZIDLÁ TOHO ISTÉHO TYPU. NEOZOHĽADNUJE PREVÁDZKOVÉ A POVETERNOSTNÉ VPLYVY A TEDA NIJAKO NESÚVISÍ S PREVÁDZKOVOU SPOTREBOU PALIVA, KTORÁ JE VŽDY VYŠŠIA A ZAŤAŽUJE VÁS ZVÝŠENÝMI VÝDAVKAMI NA POHONNÉ LÁTKY.
skutočná spotreba paliva
ZVÝŠENIE NORMY SPOTREBY POHONNÝCH LÁTOK na základe úradného merania – „PRELITROVANIE VOZIDLA“ pre uplatňovanie vyšších daňových výdavkov na pohonné látky.
  • meraním prevádzkovej spotreby paliva. Nie meraním základnej spotreby paliva podľa smernice 80/1268/EHS alebo predpisu EHK č. 101 v ideálnych podmienkach udržiavaných pri teste.
  • s vydaním verejnej listiny „Osvedčenia o úradnom meraní“,
  • bez zbytočného zapisovania do TP,
  • bez ďalších poplatkov,
  • bez straty času,
  • bez zbytočného vybavovania na Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
  • všetko v súlade s platnou legislatívou,
  • akceptované daňovými úradmi ako aj ostatnými kontrolnými orgánmi štátnej správy.